Blockflöjt Sverige

Fr vä: Månmarkapipa, Offerdalspipa
Byggare: Gunnar Stenmark

Pipan från Härjedalen, Härjedalspipan, är cylindrisk borrad med, från början, sex fingerhål. Idag tillverkas och utvecklas pipan av Gunnar Stenmark. Härjedalspipan byggs i flera olika storlekar och tonarter.


Olof Jönsson eller Ol'Jansa, här börjar historien om piporna från Härjedalen. Oj'Jansa var spelman och spelade pipa. Han spelade på pipr som hans bror Jonas Jönsson bygde. Det har gjorts forskning, arbeten och flera album för hans minne. I en kultursatsning 1989 vaknade intresset för Härjedalspipan igen genom att de återskapades av . Spelmannen Emma Grut har satt ihop en visbok (2005) med Ol'Jansas musik.


Oskar Olofsson tog i och med projektet 1989 upp byggandet av pipan igen. Oskar lärde sedan upp Gunnar Stenmark som bygger och utvecklar pipan idag. 

Det finns även släktingar till Härjedalspipan. Offerdalspipan (6 fingerhål) är ett exempel. En modern utveckling är Månmarkapipan som utvecklats av Gunnar och Göran Månsson. Den har ett sjunde hål.


Länkar/källor:
Härjedalspipan av Mats Berglund

Gunnar Stenmarks hemsida

Folk Flute Academy 

 - seminarium om Härjedalspipan

examensarbete av Kim Persson med stilanalys av Olof Jönsson